Article content

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΠΣΤ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία

1.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών σας καλούν να λάβετε μαζικά μέρος στην παράσταση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εσωτερικών, Βασιλίσσης Σοφίας 15, διεκδικώντας:

1)      Άμεση δημοσίευση της Ειδικής Προκήρυξης θέσεων για τυφλούς τηλεφωνητές και δικηγόρους, στο πλαίσιο του Ν.2643/98. Σημειώνουμε ότι η τελευταία σχετική προκήρυξη έγινε το 2010, παρ’ ότι ο νόμος προβλέπει δημοσίευση κατ’ έτος.

Επιβάλλεται η άμεση και πλήρης αναμόρφωση του Ν.2643/98, ώστε να αναγνωριστούν και να καθιερωθούν νέες σύγχρονες αντιλήψεις για την εργασία των αναπήρων, πρόβλεψη δίκαιων ποσοστώσεων και άνοιγμα νέων προστατευόμενων επαγγελμάτων για τους τυφλούς, δεδομένου ότι το μοναδικό προστατευόμενο επάγγελμα του τηλεφωνητή διαρκώς φθίνει λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας καθώς και θεσμοθέτηση για την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων των Δημόσιων ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, όπως απομαγνητοφωνητών πρακτικών αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, φυσικοθεραπευτών, ξεναγών, ραδιοφωνικών παραγωγών κ.λπ.

2)      Εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, ως προς την τήρηση των ποσοστώσεων για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, σε ορισμένες προκηρύξεις που εκδίδονται από το ΑΣΕΠ.

Απαιτούμε να μη δημοσιευτεί καμία νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ που να περιλαμβάνει την αναίτια εξαίρεση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς και να γίνει τροποποίηση του νόμου, έτσι ώστε η σχετική ποσόστωση να αφορά και προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.

3)      Ισότιμη αντιμετώπιση των εργαζομένων τυφλών στο Δημόσιο τομέα.

4)      Διασφάλιση της προσβασιμότητας σε υποδομές, υπηρεσίες, πολιτικές, διαδικασίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης.

5)      Ανάπτυξη των υπηρεσιών για τη φροντίδα στο σπίτι σε επίπεδο Δήμων με σταθερή χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με ταυτόχρονη καταγραφή των τυφλών σε κάθε Δήμο.

2.

Η Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται από την 1η Νοεμβρίου ως εκτυπώσιμο έγγραφο και από  τις 22 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη και ως ψηφιακή εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα στην εφαρμογή gov.gr Wallet. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσει και σε πλαστική μορφή.

Η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣαμεΑ) θα λειτουργεί όπως το φοιτητικό πάσο, αποδεικνύοντας την ταυτότητα του κατόχου της και την ιδιότητά του ως ατόμου με αναπηρία έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου. Οι κάτοχοι με την επίδειξή της θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, χρησιμοποιώντας την ως δικαιολογητικό αντί της πιστοποίησης αναπηρίας, χωρίς να απαιτείται να μοιραστούν τα ευαίσθητα προσωπικά –και ιδίως ιατρικά- τους δεδομένα. Στο επόμενο διάστημα θα προστίθενται παροχές στην Κάρτα, ώστε τελικά να ενσωματωθούν όλες οι παροχές που αφορούν σε κάθε ανάπηρο. Ειδικές κατηγορίες προσώπων θα έχουν στην Κάρτα σήμανση ότι χρειάζονται συνοδό, ώστε και οι συνοδοί τους να απολαμβάνουν την ίδια παροχή.

3.

            Σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4997/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Εξορθολογισμός  ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι:

Πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, που ασκούν την επιστήμη τους σύμφωνα με το πτυχίο τους, παρέχοντας μισθωτή ή μη μισθωτή εργασία και έχουν παράλληλα την ιδιότητα του συνταξιούχου, λαμβάνουν το προνοιακό επίδομα που προβλέπεται για άτομα με αναπηρία όρασης στο ύψος που καθορίζεται για τους επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίοι σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποδίδει στους παραπάνω πτυχιούχους τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έλαβαν και αυτού που δικαιούνται, μετά από αίτησή τους. Η καταβολή καλύπτει διαφορές που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα τρία έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εκκρεμείς ενδικοφανείς διαδικασίες και δίκες με αντικείμενο το ύψος του προνοιακού επιδόματος καταργούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι 25-11-2022.

4.

          Μετά από μακρά επιμονή μας προς τον ΕΦΚΑ για τη εφαρμογή διάταξης του Ν.4670/2020, με αίτημα τη χορήγηση των αναδρομικών από τη μερική κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ, καταβάλλονται από το καλοκαίρι στις συντάξεις σταδιακά τα ποσά που αντιστοιχούν στο 19μηνο από το Μάρτιο του 2020 , που ψηφίστηκε ο πιο πάνω νόμος, μέχρι τον Οκτώβρη του 2021. Διευκρινίζουμε ότι η επιστροφή αφορά τη μείωση των κρατήσεων από τις συντάξεις 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ και αντιστοιχεί μόνο στο ποσό του επιδόματος απολύτου αναπηρίας και γι’αυτό φυσικά μπορεί να είναι διαφορετικό και το ποσό επιστροφής σε κάθε συνταξιούχο.

5.

Τα μέλη που επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις από τη Διοίκηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούνται να ενημερώσουν τη Γραμματεία για το email τους.

6.

          Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, συνεχίζοντας την προσπάθεια για επιμόρφωση των μελών του, θα διοργανώσει από τον Ιανουάριο του 2023 μαθήματα για Η/Υ.

Αναλυτικά τα μαθήματα θα είναι:

-Εκμάθηση χρήσης υπολογιστή, επεξεργασία κειμένου και διαδικτύου και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε αυτό το επίπεδο θα διδαχθούν οι απαραίτητες και βασικές γνώσεις για τα παραπάνω.

-Πιστοποίηση  σε συνεργασία με τον φορέα Global Cert. Οι ενότητες που θα διδαχθούν είναι οι ακόλουθες:

1. Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων.

2. Επεξεργασία κειμένου.

3. Υπολογιστικά φύλλα.

4. Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να καλούν την Κοινωνική Υπηρεσία του Συνδέσμου στο τηλέφωνο 210-5245001 εσωτερικό 119, έως 20 Δεκεμβρίου 2022.

7.

          Η Επιτροπή Νεολαίας του Συνδέσμου στο πλαίσιο των καθιερωμένων καθηκόντων της διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, Ελευθερίου Βενιζέλου 210 Καλλιθέα, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, ώρες 14:00-17:00.

8.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  σε συνεργασία με τη liminal δημιούργησε, με αφορμή τον εορτασμό των 5 ετών λειτουργίας του, μια πολυαισθητηριακή ξενάγηση, στην οποία χρησιμοποιούνται  απτικές κατόψεις, τρισδιάστατη μακέτα του χώρου, καθώς και πολλαπλά απτικά ερεθίσματα.

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, ώρα 12 το μεσημέρι. Η διάρκειά της είναι 1 ώρα και χρειάζεται επιβεβαίωση της παρουσίας όσων ενδιαφέρονται στο τηλ. 216-809 1000. Σας ενημερώνουμε ότι για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας.