Article content

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΠΣΤ 19-07-2022

Κατηγορία: ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΠΣΤ

Μετά από μακρά επιμονή μας προς τον ΕΦΚΑ για τη εφαρμογή διάταξης του Ν.4670/2020, με αίτημα τη χορήγηση των αναδρομικών από τη μερική κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΕΟΔΥ, τις τελευταίες μέρες άρχισαν να καταβάλλονται στις συντάξεις σταδιακά τα ποσά που αντιστοιχούν στο 18μηνο από το Μάρτιο του 2020 , που ψηφίστηκε ο πιο πάνω νόμος, μέχρι τον Οκτώβρη του 2021. Διευκρινίζουμε ότι η επιστροφή αφορά τη μείωση των κραστήσεων από τις συντάξεις 6% υπέρ ΕΟΔΥ και αντιστοιχεί μόνο στο ποσό του επιδόματος απολύτου αναπηρίας και γι’αυτό φυσικά μπορεί να είναι διαφορετικό και το ποσό επιστροφής σε κάθε συνταξιούχο.

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τέως ΟΑΕΕ) που έχουν καταβάλει την αντίστοιχη εισφορά ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή κατά τον μήνα Ιούνιο 2022. Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες και θα υλοποιηθεί από την 01/08/2022 έως την 31/07/2023.Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων ωφελουμένων ορίζεται από μία (1) έως έξι (6) διανυκτερεύσεις για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:

  • των νήσων Λέσβου, Χίου, Λέρου, Κω και του νομού Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις,
  • της νήσου Σάμου και των Δήμων Ιστιαίας Αιδηψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας του Ν. Ευβοίας, όπου είναιδυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr

          Το Σάββατο 16 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Τουρισμός Για Όλους 2022 για το voucher των 150 ευρώ.

Ειδικώς για ΑΜΕΑ που κληρώνονται ως δικαιούχοι, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑΜΕΑ, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 200 ευρώ.

Η υποβολή της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται μέχρι την 21η Ιουλίου 2022.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή. Στο ως άνω εισόδημα δεν προσμετράται τυχόν επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων από αυτόν μελών το οποίο απαλλάσσεται του φόρου.

Για να κάνετε την αίτηση, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

-Σύνδεση με κωδικούς taxis στην σελίδα tourism4all.gov.gr
-Συμπλήρωση στοιχείων διεύθυνσης και επικοινωνίας  
-Επισύναψη τυχόν πιστοποιητικού αναπηρίας πάνω από 67%
-Συμπλήρωση ΑΜΚΑ, σε τυχόν δικαίωμα, συνοδού
-Καταχώρηση στοιχείων ωφελούμενων
-Έλεγχος και οριστικοποίηση της αίτησης
-Λήψη αριθμού πρωτοκόλλου
-Αρχειοθέτηση ή εκτύπωση της αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος κάτοικος του Δήμου Αθηναίων που έχει αναπηρία από 67% και άνω μπορεί έως τις 19 Αυγούστου να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του για τη συμμετοχή στη δράση «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ- Πιλοτικό Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής».

Στο αλληλέγγυο διατροφικό πακέτο θα περιλαμβάνονται συσκευασμένα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας προερχόμενα από συνεταιριστικούς παραγωγούς που εφαρμόζουν τις ενδεδειγμένες μεθόδους βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, όπως οπωροκηπευτικά, προϊόντα ζωικής προέλευσης, ζυμαρικά, ρύζι, προϊόντα άρτου, ελαιόλαδο, μέλι, καφές. Κάθε διατροφικό πακέτο συμπληρώνεται από είδη βιολογικού οικιακού καθαρισμού, απορρυπαντικά σκευών κουζίνας, ρούχων και γενικής καθαριότητας.

Κάθε αλληλέγγυο διατροφικό πακέτο θα διανεμηθεί δωρεάν στην οικία του αποδέκτη – ωφελούμενου, σε τρεις (3) δόσεις εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών (ανά δεκαπενθήμερο περίπου). Η διανομή των πακέτων θα ξεκινήσει αμέσως μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται αποκλειστικά ένα (1) αλληλέγγυο διατροφικό πακέτο. Νοικοκυριά με περισσότερους από έναν ωφελούμενους, δικαιούνται ισάριθμα πακέτα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του δικαστικού συμπαραστάτη ή του γονέα αν πρόκειται για ανήλικο.

2)Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας Υγειονομικών Επιτροπών.

3) Πρόσφατος λογαριασμός εταιρίας παρόχου υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή οποιαδήποτε άλλο πρόσφατα εκδοθέν επίσημο έγγραφο στο οποίο να ταυτοποιείται η διεύθυνση κατοικίας του δυνητικά ωφελούμενου.

4) Υποβληθέν Φορολογικό Έντυπο Ε1 ΑΑΔΕ, οικονομικού έτους 2020.

5) Εκκαθαριστικό σημείωμα ΑΑΔΕ, οικονομικού έτους 2020.

6) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

7) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως του αιτούντος και του δυνητικά ωφελούμενου.

8 ) Άδεια Παραμονής ή Βεβαίωση Δήμου για υπηκόους ΕΕ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής και τα συνημμένα αυτής:

– είτε, αξιοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα της πράξης Open Social Net μέσω του ιστότοπου https://athens.opensocialnet.gr/.   Σε περίπτωση δυσκολίας καταχώρησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα, θα παρέχονται υπηρεσίες help desk, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 15/07/2022 μέχρι 19/08/2022, μεταξύ 10:00 – 17:00) και στα τηλέφωνα 210 3312001-3,

– είτε, υποβάλλοντας κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο E.A.T.A. Α.Ε. Ξενοφώντος 7, Ισόγειο, ΤΚ 10557.  Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως η ένδειξη «Υποψηφιότητα συμμετοχής στη δράση Πιλοτικό Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής προς πολίτες του Δήμου Αθηναίων με δυσκολίες προσβασιμότητας». Σε μια τέτοια περίπτωση, η αίτηση καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα από τα στελέχη της πράξης.

Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχουν οικονομικά κριτήρια για την υποβολή της αίτησης αλλά η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται εκκινώντας από το χαμηλότερο κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα προς το ψηλότερο και έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης.

Την αναλυτική πρόσκληση καθώς και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να δείτε αναρτημένη  στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας www.eoty.gr

Τα μέλη που επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις από τη Διοίκηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούνται να ενημερώσουν τη Γραμματεία για το email τους.