Article content

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΠΣΤ 1/7/2020

Κατηγορία: ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΠΣΤ

ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

01/07/2020

1.

Συνάδελφοι,

          Εκτιμώντας ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας στην προώθηση και διεκδίκηση λύσεων σε σημαντικά προβλήματα του χώρου, δημιούργησαν σοβαρό εμπόδιο στην επικοινωνία μας με τα αρμόδια Υπουργεία, επιλέξαμε ως γνωστό μια πρώτη διαμαρτυρία στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.  Την αντιπροσωπεία των φορέων μας, ΕΟΤ & ΠΣΤ, δέχτηκε ο Υπουργός Επικρατείας και συντονιστής του κυβερνητικού προγράμματος για τους αναπήρους κος Γεραπετρίτης, στον οποίο καταθέσαμε τα πιο κάτω άμεσα προβλήματα:

  1. Αίτημα άμεσης προκήρυξης θέσεων εργασίας, που αποτελεί σήμερα το πιο πιεστικό ζήτημα του χώρου.
  2. Την ομαλοποίηση των γνωματεύσεων των ΚΕΠΑ που εμφανίζουν σήμερα πολλαπλές αδικίες και προβλήματα στους εργαζόμενους.
  3. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας και γενικά της Κυβέρνησης στην διόρθωση αδικιών του ασφαλιστικού τομέα, όπως π.χ. την απόδοση της επικουρικής σύνταξης σε τυφλούς που εξέρχονται της υπηρεσίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου.
  4. Τη δέσμευση της Κυβέρνησης για τη συνέχιση απονομής όλων των προνοιακών επιδομάτων, όπως δίνονταν μέχρι τον προηγούμενο Φεβρουάριο, ιδιαίτερα σε κατηγορίες όπως συνάδελφοι επιστήμονες που ασκούν αποδεδειγμένα επάγγελμα βάση του πτυχίου τους, καθώς και τη δικαίωση εξίσωσης πτυχιούχων των ΤΕΙ με τα πτυχία των Πανεπιστημιακών Σχολών.

Φυσικά, τονίσαμε στον Υπουργό πως υφίστανται ακόμη και μια σειρά από άλλα σοβαρά προβλήματα που πρέπει επιτέλους να συζητηθούν με την Κυβέρνηση. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο Υπουργός δεν έδωσε καμία άμεση λύση στα αιτήματά μας, ανέλαβε ωστόσο τη δέσμευση για μια νέα συνάντηση και την πρωτοβουλία να μας εξασφαλίσει συναντήσεις με τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κο Βρούτση, την Υφυπουργό κα Μιχαϊλίδου και τον Υπουργό Εσωτερικών κο Θεοδωρικάκο.     

2.

Η Ομοσπονδία μας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 10 Ιουνίου 2020 έλαβε την απόφαση να καλύψει τα δικαστικά έξοδα προκειμένου να επιδιωχθεί η επίλυση του προβλήματος που έχει ανακύψει με την περικοπή του επιστημονικού επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες που θα λάβουν χώρα είναι οι κάτωθι: 

Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης του ΟΠΕΚΑ περί μειώσεως του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης λόγω αναπηρίας όρασης στους συνταξιούχους επιστήμονες που ασκούν επάγγελμα σύμφωνα με την ειδικότητά τους, καθώς και δικηγόρους που ασκούν δικηγορία.

Κατόπιν, και μετά την άρνηση της ενδικοφανούς προσφυγής, άσκηση προσφυγής στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών είτε κατά της ρητής είτε κατά της σιωπηρής απόρριψης των ενδικοφανών προσφυγών μας.

Σημειωτέον, ότι οι ενδικοφανείς προσφυγές θα ασκηθούν ατομικά για τον κάθε ενδιαφερόμενο και κατόπιν ο ίδιος θα υπογράψει στο τέλος το περιεχόμενο της εδικοφανούς προσφυγής.

Στη συνέχεια, θα ασκηθεί προσφυγή στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στην οποία θα σωρευθούν οι ατομικές πράξεις απόρριψης του ΟΠΕΚΑ για τον καθένα επί της ενδικοφανούς προσφυγής, λόγω συνάφειας μεταξύ τους.

          Παρακαλούνται επομένως οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας έως τις 03/07/2020 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Πράξη Απονομής Συνταξιοδότησης.
  2. Την απόφαση του ΟΠΕΚΑ η οποία μειώνει το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης.
  3. Εκκαθαριστικά σημειώματα και Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος των τελευταίων πέντε (5) ετών σύμφωνα με τα οποία αποδεικνύεται το εισόδημα από την άσκηση του δικηγορικού ή άλλου επαγγέλματος, σύμφωνα με την ειδικότητα του κάθε συναδέλφου.
  4. Εκτυπωμένη καρτέλα από τον Δικηγορικό Σύλλογο για το έτος 2019 έως σήμερα ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο με το οποίο να  αποδεικνύεται η άσκηση επαγγέλματος, σύμφωνα με το πτυχίο του κάθε συναδέλφου.

3.

          Ξεκίνησε την Πέμπτη 25 Ιουνίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και ακτοπλοϊκών εταιρειών, για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59. Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά επιδοτούνται ακτοπλοικά εισιτήρια και αυξάνεται η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων από 5 σε 6 βράδια. Επίσης, μειώνεται η ιδιωτική συμμετοχή σε όλα τα ξενοδοχεία, ενώ αυξάνεται η επιδότηση του ΟΑΕΔ. Τέλος, για πρώτη φορά προστίθεται ο Νομός Έβρου στο ειδικό πλαίσιο των 10 διανυκτερεύσεων και της μηδενικής ιδιωτικής συμμετοχής. Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Αυγούστου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2021 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και η δήλωση συμμετοχής από τους παρόχους γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς taxisnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

4.

          Ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους εγγεγραμμένους ανέργους 18 ετών και άνω, για διάστημα 8μήνου, στη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και συναφείς Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, μέχρι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με τους κωδικούς taxisnet ή τους κωδικούς πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ μέσω της πύλης gov.gr