Υπηρεσία Προσανατολισμού-Κινητικότητας & Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης

Η Υπηρεσία Κινητικότητας / Προσανατολισμού (Κ/Π) και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης (ΔΚΔ) ξεκίνησε να λειτουργεί στα πλαίσια λειτουργίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών από τον Ιανουάριο 1994.

Η Υπηρεσία αυτή στελεχώνεται από τρεις Εκπαιδευτές Κινητικότητας / Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Η εξειδίκευση των Εκπαιδευτών Κ/Π & ΔΚΔ προήλθε από εξειδικευμένη εκπαίδευση στους δύο αυτούς τομείς σε αναγνωρισμένο κέντρο του εξωτερικού (Ινστιτούτο για Τυφλούς και Μερικώς Βλέποντες, Κοπεγχάγη, Δανία).

Στόχος της υπηρεσίας, είναι η εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης (ενηλίκων κυρίως) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης.

Με τον όρο Προσανατολισμό εννοούμε την ικανότητα που έχει κάποιος να γνωρίζει πού βρίσκεται, πού θέλει να πάει και πώς θα πάει εκεί που επιθυμεί, ενώ με τον όρο Κινητικότητα τις τεχνικές που χρησιμοποιεί για να κινείται από μέρος σε μέρος με ανεξαρτησία, ασφάλεια και άνεση. Όσον αφορά τις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης αυτές περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες που εκτελούμε καθημερινά όπως οργάνωση χώρου, καθάρισμα σπιτιού, προσωπική υγιεινή, προετοιμασία γευμάτων, τεχνικές φαγητού, διαχείριση χρημάτων, χρήση τηλεφώνου και άλλων συσκευών, γράψιμο, ψώνια κλπ. Όλα τα παραπάνω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανεξαρτητοποίησή των ατόμων με πρόβλημα όρασης και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Η εκπαίδευση στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης παρέχεται δωρεάν σε όλα τα μέλη του Π.Σ.Τ και γενικότερα σε όλα τα άτομα με πρόβλημα όρασης.

Άλλες δραστηριότητες της Υπηρεσίας είναι οι εξής:

Ενημέρωση και εκπαίδευση βλεπόντων διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα προσβασιμότητας και εκπαίδευσης των ατόμων με πρόβλημα όρασης
Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και υπηρεσίες για θέματα που αφορούν την προσβασιμότητα ατόμων με προβλήματα όρασης: Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ), Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας, κλπ.
Ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία και πανεπιστήμια με στόχο την ευαισθητοποίηση μαθητών και φοιτητών σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και τις ανάγκες των ατόμων με πρόβλημα όρασης
Ενεργή συμμετοχή στη συγκρότηση του Ελληνικού Κέντρου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών και Κινητικότητας Τυφλών και Σκύλων Βοηθών για Άτομα με Αναπηρίες – Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος (www.greekguidedogs.gr) μέσα από: α/Επισκέψεις μελέτης και εκπαίδευση των στελεχών της Υπηρεσίας β/Στήριξη και εκπαίδευση στην Κ/Π των τυφλών χρηστών με το σκύλο οδηγό τους. γ/Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εθελοντών.
Παρακολούθηση και συμμετοχή με παρουσιάσεις εργασιών σε ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εκπαίδευση στους τομείς της Κινητικότητας – Προσανατολισμού και των Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης είναι μια διαδικασία διά βίου μάθησης μέσω της οποίας επιτυγχάνεται:

1. Η διαχείριση του Χρόνου – Κάνε το χρόνο φίλο σου!
2. Η διαχείριση του Άγχους – Δημιουργική ανησυχία!
3. Η στοχοθεσία – Να κοιτάς εκεί που θες να πας, αλλιώς θα πας εκεί που κοιτάς!
4. Η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων – Μάθε να βρίσκεις τις λύσεις!
5. Η συγκέντρωση – Τεχνικές Συγκέντρωσης!
6. Η αυτοεκτίμηση – Αξίζεις! Ισχύει!!
7. Η ευγνωμοσύνη – Βασικό Συστατικό Ευτυχίας!

Μέλημα της υπηρεσίας Κινητικότητας – Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης, πέρα από την εξατομικευμένη εκπαίδευση των ατόμων με πρόβλημα όρασης που είναι ενήλικα, είναι η βελτίωση του κοινωνικού και δομημένου περιβάλλοντος σε θέματα προσβασιμότητας και ισότιμής συμμετοχής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.

 

Go top

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies όπως ορίζεται στην σελίδα πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.