Υπηρεσία Πληροφορικής, Έρευνας και Εφαρμογών Νέας Τεχνολογίας

Η Υπηρεσία αυτή ασχολείται με την προσβασιμότητα των τυφλών και μερικώς βλεπόντων ατόμων στην παροχή πληροφόρησης και στήριξης καθώς και κατάρτισης προγραμμάτων στο τομέα της πληροφορικής και γενικότερα της σύγχρονης τεχνολογίας.

Go top

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies όπως ορίζεται στην σελίδα πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.