Υπηρεσία ομιλούντων βιβλίων και έκδοσης ομιλούντων περιοδικών

Σημαντική υπηρεσία για τα άτομα με προβλήματα όρασης, είναι η δανειστική βιβλιοθήκη ομιλούντων βιβλίων του Π.Σ.Τ, που είναι στην διάθεση όλων των τυφλών της χώρας μας και της Κύπρου.

Ιδρύθηκε ουσιαστικά το 1965 και είναι η πρώτη ομιλούσα βιβλιοθήκη για τυφλούς στην Ελλάδα. Στόχοι της ήταν αρχικά:

Να καλύψει τα τεράστια κενά των μαθητών και των σπουδαστών

Να καλύψει τις ευρύτερες ανάγκες πρόσβασης στην λογοτεχνία και γενικότερα στην γνώση.

Στα επόμενα χρόνια μέσα από πολλές αντιξοότητες και δυσκολίες η Υπηρεσία αυτή του Συνδέσμου, στάθηκε το μοναδικό στήριγμα των μαθητών και φοιτητών μέχρι το 1987 οπότε και ανέλαβε την υποχρέωση της διάθεσης των κειμένων αυτών, το Κ.Ε.Α.Τ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών).

Η Υπηρεσία Ομιλούντων βιβλίων και έκδοσης Ομιλούντων Περιοδικών του Π.Σ.Τ, αριθμεί σήμερα περισσότερα από  8000 τίτλους. Τα στούντιος είναι πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονα μέσα ηχογράφησης (daisy books)  mp3 και αναπαραγωγής όπου γίνεται σημαντική προσπάθεια ποσοτικής αύξησης και ποιοτικής αναβάθμισης του περιεχομένου της βιβλιοθήκης.

Φιλοδοξία της υπηρεσίας αυτής, είναι να ανταποκρίνεται συνεχώς και περισσότερο στις ανάγκες και τις προσδοκίες των τυφλών, να μπορεί να παρακολουθεί την πραγματικότητα του βιβλίου, να κατακτά καινούργιες περιοχές γνώσης και να γίνει μέσο επικοινωνίας, υψηλής ψυχαγωγίας και πολύπλευρης ενημέρωσης των Ελλήνων τυφλών.

Οι Περιφερειακές Ενώσεις του Π.Σ.Τ, είναι εξοπλισμένες και αυτές με το υλικό της ομιλούσας ψηφιακής βιβλιοθήκης, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τα μέλη μας.

Από τον Φεβρουάριο του 2018 ξεκίνησε και συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία η λειτουργία της διαδικτυακής βιβλιοθήκης του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην σελίδα www.pstomiros.gr ,  όπου μπορούν τα μέλη του Π.Σ.Τ και όσοι  είναι πιστοποιημένοι με ποσοστό οπτικής αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) ή από την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε), αφού εγγραφούν με τις προϋποθέσεις αυτές που έχει η Υπηρεσία Ομιλούντων βιβλίων, να πλοηγούνται σε αυτήν, προκειμένου να κατεβάζουν τα βιβλία που τους ενδιαφέρουν.

Για δε τα μέλη της Πανκύπριας Οργάνωσης Τυφλών αρκεί να είναι εγεγραμμένα στην Π.Ο.Τ για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην διαδικτυακή.

Μια πολύ σημαντική δραστηριότητα και καινοτομία της Υπηρεσίας αυτής, είναι η έκδοση και κυκλοφορία δύο ομιλούντων περιοδικών «Ανοικτοί Ορίζοντες» και «Σύγχρονη γυναίκα» αντίστοιχα,  με ύλη γενικού ενημερωτικού ενδιαφέροντος (εφημερίδων και περιοδικών ημερήσιου τύπου) καθώς και εξειδικευμένων πληροφοριών του χώρου των τυφλών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Τα περιοδικά αυτά διατίθενται και διανέμονται ατελώς μέσω του ταχυδρομείου για όποιον επιθυμεί ή υπάρχει πλέον και η δυνατότητα πλοήγησης  από την διαδικτυακή βιβλιοθήκη μας.

Go top

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies όπως ορίζεται στην σελίδα πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.