Κοινωνική υπηρεσία

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών (ΠΣΤ) ιδρύθηκε και λειτουργεί από τα μέσα του 1992 μέχρι σήμερα σε καθημερινή βάση και ασχολείται με άτομα με οπτική αναπηρία για οποιοδήποτε θέμα τους, είτε στα γραφεία του Συνδέσμου, είτε στον τόπο κατοικίας τους κατόπιν  καθορισμένου χρόνου συνάντησης.

Η Υπηρεσία αυτή έχει πολλά πεδία δράσης και πολλούς τομείς της πολυδιάστατης ανθρώπινης ύπαρξης.

Στο χώρο των ατόμων με αναπηρία οι Κοινωνικοί Λειτουργοί παρεμβαίνουν υποστηρικτικά τόσο για θέματα που αντιμετωπίζει το άτομο όσο και στο ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους.

Παρεμβαίνουν όταν προβλήματα που ενδεχόμενα οφείλονται σε ατομική παθολογία παρεμποδίζουν την κοινωνική λειτουργικότητά τους και όταν κοινωνική παθολογία αναστέλλει και εκμηδενίζει την λειτουργικότητά τους.

Εκτός από την λύση των ατομικών προβλημάτων των ατόμων με πρόβλημα όρασης αντιμετωπίζονται και δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις με τρόπο που να εξασφαλίζεται  ικανοποιητική καθημερινή διαβίωση, προσωπική ενσωμάτωση και ισότιμη ένταξη στο κοινωνικό σύνολο.

 

Τομείς και δράσεις της Κοινωνικής υπηρεσίας είναι:

 • Υποδοχή και ενημέρωση κάθε ενήλικου ατόμου με πρόβλημα όρασης για την διαδικασία πιστοποίηση του ως ανάπηρος, για τις επιτροπές ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ και τα Κέντρα Κοινότητας.
 • Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τα επιδόματα που δικαιούται από τα ασφαλιστικά ταμεία, ΟΠΕΚΑ, μέσα συγκοινωνιών, φοροελαφρύνσεις, μειώσεις και προτεραιότητες στις δημόσιες υπηρεσίες.
 • Ενημέρωση όλων των νέων μελών του Συνδέσμου για τις υπηρεσίες του ΠΣΤ, ιδιαίτερα για την ανάγκη εκπαίδευσής του στην χρήση μπαστουνιού και στην ανάπτυξη ή βελτίωση  δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, την χρήση των νέων τεχνολογιών και βοηθημάτων καθώς και για την πλούσια ομιλούσα βιβλιοθήκη.
 • Αμεση και συστηματική συνεργασία με την υπηρεσία Κ-Π & ΔΚΔ του Συνδέσμου με την υποδοχή των μελών για κινητικότητα, τήρηση αιτήσεων εγγραφής, λήψη στοιχείων κοινωνικού ιστορικού, κανονισμό και εποπτεία όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Ενδυνάμωση και εμψύχωση όλων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του μέλους  και κινητοποίηση της λειτουργικότητας του.
 • Υποστήριξη και συμβουλευτική του άμεσου οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντός του για την αποδοχή και ενσωμάτωση του μέλους.
 • Υποστήριξη των ατόμων που αναζητούν εκπαίδευση ή εργασία είτε μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για αμεα είτε με την αναζήτηση ανάλογων θέσεων εργασίας σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
 • Συνεχής επαφή και συνεργασία με προνοιακούς φορείς όπως ΟΠΕΚΑ, Κοινωνικές υπηρεσίες  Α και Β βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασφαλιστικούς φορείς ΕΦΚΑ, Γενικό Λογιστήριο του κράτους και συναφή πλαίσια παροχής υπηρεσιών.
 • Πλήρη υποστήριξη μελών που στερούνται άμεσο οικογενειακό περιβάλλον όπως ηλικιωμένοι, φοιτητές από επαρχία, εξαρτώμενα ή κακοποιημένα άτομα, μονογονεϊκές  οικογένειες κ.ά .
 • Παραπομπή σε αντίστοιχους φορείς κοινωνικής ένταξης και φροντίδας όπως ξενώνες ή κέντρα αποκατάστασης, προγράμματα βοήθειας στο σπίτι ή αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου κ.λ.π.
 • Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες όλων των φορέων αμεα (ΕΣΑμεΑ)και ιδιαίτερα οργανώσεων ατόμων με προβλήματα όρασης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Ευρώπης.
 • Παρακολούθηση και ανάρτηση θεμάτων αμεα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και γενικότερα στήριξη όλων των δράσεων των υπηρεσιών του Πανελληνίου  Συνδέσμου Τυφλών.

 

Go top

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies όπως ορίζεται στην σελίδα πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.