Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του συνδέσμου είτε χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας, είτε στα τηλέφωνα και στις αντίστοιχες εσωτερικές γραμμές που παρουσιάζονται στη συνέχεια:


Τηλ. (210) 5228333 – 5228365 – 5245001

Πρόεδρος: εσωτερικά 113, 117

Αντιπρόεδρος: εσωτερικά 124,126

Γεν. Γραμματέας & Ταμίας: εσωτερικά 140, 130

Οργανωτικός γραμματέας: εσωτερικά 116, 123

Υπηρεσία ομιλούντων βιβλίων και έκδοσης ομιλούντων περιοδικών: εσωτερικά 115, 121
Στούντιο: εσωτερικό 131
Κασετοπεριοδικά: εσωτερικό 130
Υπηρεσία κινητικότητας – προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης: εσωτερικά 127, 122
Κοινωνική υπηρεσία : εσωτερικά 119, 138
Υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού και αποκατάστασης: εσωτερικό 138
Υπηρεσία διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων: εσωτερικά 119, 120
Τομέας διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών: εσωτερικά 111, 114
Υπηρεσία πληροφορικής – έρευνας και εφαρμογών νέας τεχνολογίας: εσωτερικά 125, 138
Υπηρεσία έκθεσης τεχνικών βοηθημάτων: εσωτερικά 128, 126
Γραφείο συμβούλων Δ.Σ.: εσωτερικό 130
Γραφείο νεολαίας και επιτρόπων: εσωτερικό 133

Go top

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies όπως ορίζεται στην σελίδα πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.