Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του συνδέσμου είτε χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας, είτε στα τηλέφωνα και στις αντίστοιχες εσωτερικές γραμμές που παρουσιάζονται στη συνέχεια:


Τηλ. (210) 5228333 – 5228365 – 5245001

Πρόεδρος: Πιέστε 1 (Διοίκηση) και 1

Γεν. Γραμματέας: Πιέστε 1 (Διοίκηση) και 2

Οργανωτικός γραμματέας: Πιέστε 1 (Διοίκηση) και 3

Γραμματεία – Πρωτόκολλο: Πιέστε 2 (Υπηρεσίες) και 1

Ειδική Γραμματεία – Λογιστήριο: Πιέστε 2 (Υπηρεσίες) και 2

Κοινωνική Υπηρεσία: Πιέστε 2 (Υπηρεσίες) και 3

Υπηρεσία Τεχνικών Βοηθημάτων: Πιέστε 2 (Υπηρεσίες) και 4

Υπηρεσία Ομιλούντων Βιβλίων: Πιέστε 2 (Υπηρεσίες) και 5

Υπηρεσία Κινητικότητας: Πιέστε 2 (Υπηρεσίες) και 6

Τμήμα Πληροφορικής: Πιέστε 2 (Υπηρεσίες) και 7

Go top

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies όπως ορίζεται στην σελίδα πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.