Article content

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΣΤ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κατηγορία: ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΣΤ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 9977/12-12-1932 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ &

        ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ & ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΒΕΡΑNΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210-5245001,210-5228333,210-5228365,210-5245578  FAX: 210-5222112

e-mail: pab@otenet.gr                        web site:  www.pst.gr

Αρ.Πρωτ.: 245                                                           Αθήνα, 20-04-2022

Τομέας:Γραμματείας

Πληρ.: Βίκυ Θωμοπούλου               

                                                            Προς: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

                                                            Κοιν.: Τράπεζα Ελλάδος

                                                            Δ/νση Εποπτείας Πιστωτικών Συστημάτων

ΘΕΜΑ : Παρατηρήσεις- επισημάνσεις του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, εκπροσωπώντας τα άτομα με οπτική αναπηρία  στη χώρα μας και στα πλαίσια των προσπαθειών του να επιλύει προβλήματα καθημερινότητας, όπως αυτό των συναλλαγών με το τραπεζικό σύστημα, έχει να σας επισημάνει τα εξής:

  1. Παρατηρούμε πως όλοι οι Τραπεζικοί Οργανισμοί ανανεώνουν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης ATM, σε νέου τύπου που είναι ως επί το πλείστον με λειτουργίες αφής. Αυτό είναι μια προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών των Τραπεζικών Οργανισμών, αλλά παράλληλα αποκλείει τα άτομα με οπτική αναπηρία από υπηρεσίες που είναι αυτονόητες για όλους τους πολίτες – συναλλασόμενους. Από τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα στην χώρα μας, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς έχουν εγκαταστήσει από το προηγούμενο καλοκαίρι σε ένα αριθμό περίπου 200 ATM πανελλαδικά λογισμικό φωνητικής πρόσβασης χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο του ATM. Ακόμα και ο αριθμός των ATM  αυτών είναι αρκετά μικρός, χωρίς να παραγνωρίζουμε την προσπάθεια των εν  λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων. Θεωρούμε πως κάθε άτομο με οπτική αναπηρία θα πρέπει να έχει δικαίωμα στην πρόσβαση σε μηχανήματα ανάληψης, χωρίς την παρουσία άλλου προσώπου εξασφαλίζοντας το απόρρητο των προσωπικών του δεδομένων, πράγμα που δυστυχώς δεν ισχύει κάτω από τις παρούσες συνθήκες.

  2. Η σύγχρονη τεχνολογία των κινητών αφής με χρήση λογισμικού ανάγνωσης οθόνης, επιτρέπει σε ένα άτομο με οπτική αναπηρία  να έχει πρόσβαση σε πολλές δραστηριότητες διαδικτυακά. Όμως οι εφαρμογές των τραπεζών δυστυχώς δεν είναι προσβάσιμες και στην σχεδίαση τους δεν συμπεριλαμβάνουν και την

προσβασιμότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει αποκλεισμός από την διαχείριση μιας σειράς υπηρεσιών που παρέχεται μέσω των εφαρμογών από τις τράπεζες προς τους πελάτες τους, στα μέλη μας, που χρησιμοποιούν σύγχρονη τεχνολογία. Οι προσπάθειές μας για επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα, ώστε  να μπορέσει να βρεθεί μια λύση στον σχεδιασμό είναι στο σύνολο τους άκαρπες εδώ και πολλούς μήνες. Και το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει σε κάθε νέα αναβάθμιση της εφαρμογής κάποιας τράπεζας, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο κάτι που πριν ηταν προσβάσιμο να μην είναιτωρα.      

  • Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα προκύπτει με τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, που βρίσκονται μέσα στα καταστήματα των τραπεζών και μέσω των οποίων μπορεί ο πελάτης να κάνει συναλλαγές, όπως πληρωμή λογαριασμών κλπ. Εχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι υπάλληλοι της τράπεζας να αρνούνται να βοηθήσουν άτομα με οπτική αναπηρία, επικαλούμενοι το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πολλά μέλη μας που δεν έχουν κάποιον δικό τους άνθρωπο που να μπορεί να τους εξυπηρετήσει και με την άρνηση των υπαλλήλων, αυτόματα αποκλείονται από την δυνατότητα τέτοιου είδους συναλλαγών, με απρόβλεπτα αποτελέσματα από την μη εξόφληση των λογαριασμων τους. Για το λόγο αυτό, η εξυπηρέτηση των ατόμων μπορεί να πραγματοποιείται από ταμείο για οποιαδήποτε συναλλαγή και ανεξαρτήτως  ποσού.

  • Σε πολλές συναλλαγές, οι τράπεζες απαιτούν την παρουσία δυο μαρτύρων με το αιτιολογικό την διασφάλιση του πελάτη. Επειδή, όπως προαναφέραμε δεν είναι δυνατόν καθένας από εμάς να έχει στην διάθεση του τους μάρτυρες που απαιτούνται ανα πάσα στιγμή, η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών πρότειναν ως μάρτυρες να θεωρούνται δυο στελέχη του καταστήματος, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από τις τράπεζες , με έκδοση εσωτερικών εγκυκλίων από τις νομικές τους υπηρεσίες. Όμως σε πολλές περιπτώσεις τα στελέχη των πιστωτικών ιδρυμάτων αγνοούν την ύπαρξη αυτών των εγκυκλίων και απαιτούν μάρτυρες από τον ίδιο τον συναλλασσόμενο, προκαλώντας απίστευτη ταλαιπωρία και δυσχέρεια στις συναλλαγές.  
  • Δυσκολίες επίσης αντιμετωπίζουμε στην έκδοση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, καθώς και στην  έκδοση κωδικών για Internet Banking, καθώς οι τράπεζες ζητούν συνδικαιούχο στο λογαριασμό άτομο  που δεν αντιμετωπίζει οπτική ή άλλη αναπηρία.   Αυτό  παραβιάζει κατάφωρα το δικαίωμα  περι ισοτιμίας και ισονομίας στη χώρα μας.

Θα θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε ένα ραντεβού, ώστε να σας αναπτύξουμε τα προβλήματα μας, εμβαθύνοντας και σε τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να μπορέσετε με την σειρά σας να πιέσετε προς την σωστή επίλυση όλων αυτών των θεμάτων, που αποτελούν τροχοπέδη στην καθημερινότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία στην χώρα μας.